Experimenteerruimte

Binnen het programma Natuur voor Elkaar wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de combinatie tussen natuur en economie. Maar soms past een initiatief voor ruimtelijke ontwikkeling met een duidelijke plus voor natuur en economie, niet goed binnen bestaande regels en procedures. Voor deze gevallen is experimenteerruimte nodig. In Natuur voor Elkaar is deze experimenteerruimte gecreëerd en kon er geëxperimenteerd worden met 5 pilots, waarvan geleerd kon worden in uitvoering en regelgeving. 

Minder spanning tussen natuur en economie

Het combineren van benutten, beleven en beschermen van natuur is soms lastig en kan leiden tot spanning tussen natuur en economie. Het is zoeken naar een aanpak waardoor de spanning vermindert en waar zowel natuur als economie wel bij varen: natuurinclusieve economie en economie-inclusieve natuur. Begrip voor elkaars belangen is een belangrijke voorwaarde voor resultaten. Op korte termijn kan dit bevorderd worden door meer ruimte te maken voor (nieuwe) initiatieven met een duidelijke plus voor economie en natuur. Die ruimte kan de vorm hebben van kennis, ruimte in procedures en regelgeving en experimenteerruimte voor unieke oplossingen
op locatie. Door hier ook in het (natuur- en economisch) onderwijs al aandacht aan te besteden, bevorderen we dit bij de leiders van de toekomst.

De pilots

In 2018 zijn na een ruime uitvraag 5 pilots geselecteerd waar mee geëxperimenteerd kon worden. Gedurende het jaar is per pilot besproken wat de mogelijkheden waren. Initiatiefnemers, gemeenten, de provincie, en andere belanghebbende organisaties gingen in overleg, waarbij de insteek vooral was er samen goed uit te komen. 

Nu, een jaar verder, kan er geconcludeerd worden dat de pilots geslaagd zijn, omdat álle betrokken disciplines tegelijkertijd met elkaar aan tafel zaten en eruit wilden komen. Deze houding kan er ook in de toekomst voor zorgen dat projecten sneller tot een volgende stap kunnen komen. Kijk bij "meer informatie" hieronder om meer te lezen over de pilots.Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Benieuwd wat je in je eigen omgeving kunt doen aan groen? Zodat je je straks bevindt in een groene oase met prachtige Overijsselse dieren? Check onze welkomstkaarten met hele makkelijke tips en help de biodiversiteit een handje!
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee