Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn belangrijk voor de zorg voor natuur en landschap. Met het groene vrijwilligerswerk willen we de verbondenheid van mensen met hun landschap en de natuur versterken. We geloven erin dat betrokkenheid van mensen bij het landschap en de natuur van cruciaal belang is voor het voortbestaan hiervan. 

De Basis 

Daarbij weten we dat niet elke vrijwilliger gelijk is. De beweegredenen om groene vrijwilliger te worden zijn heel verschillend. Daarom verdelen we ze over drie groepen: de Tellers (mensen die informatie over de natuur of het landschap verzamelen), de Vertellers (gastheren en -vrouwen, gidsen) en de Herstellers (mensen die natuur- en landschapsbeheer uitvoeren). 

Om de vrijwilligers te ondersteunen zorgen Natuur en Milieu Overijssel en Landschap Overijssel dat de basisfaciliteiten op orde zijn (bijvoorbeeld gereedschapsdepots, online vrijwilligersplatform en cursussen). 

De Plus 

Maar er liggen kansen. We kunnen nóg beter samenwerken en nieuwe projecten opstarten met nieuwe mensen. Veel vrijwilligers werken nu in de Natura 2000 natuurgebieden, maar laten we eens naar de steden en dorpen kijken. Een bloemenlint aanleggen in je straat bijvoorbeeld. Een Plus voor het vrijwilligerswerk! Daarvoor gaan we de komende tijd aan de slag met allerlei projecten. Op deze webpagina lees je alles over die acties.

Iedereen kan zich inzetten!

Alle mensen in Overijssel, ongeacht levensfase, opleidingsniveau, culturele achtergrond of woonplaats, hebben de mogelijkheid zich in te zetten voor natuur en landschap in hun leefomgeving.  Doe je mee?Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Benieuwd wat je in je eigen omgeving kunt doen aan groen? Zodat je je straks bevindt in een groene oase met prachtige Overijsselse dieren? Check onze welkomstkaarten met hele makkelijke tips en help de biodiversiteit een handje!
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee